Dây chuyền Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Đá tự nhiên Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai, Đỏ & Hồng

Tham chiếu  ABC921 B16154 NW372

VND 29 790 000*

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

XUÂN-HÈ 2024
Phụ kiện trang sức