Choker Kim loại, Da cừu & Hạt đá Vàng ánh kim, Đen & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABC901 B16033 NW023

VND 51 660 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin