Nhẫn Kim loại và Hạt đá Vàng ánh kim & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABC894 B15949 NV807

VND 16 950 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin