Choker Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABC632 B15367 NU447

VND 78 990 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin