Choker Kim loại Vàng ánh kim & Đen

Tham chiếu  ABC484 B15385 NU487

VND 42 090 000*

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

XUÂN-HÈ 2024
Phụ kiện trang sức