Choker Kim loại và Hạt đá Vàng ánh kim & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABA855 B09970 NM122

VND 29 470 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Métiers d’art 2022/23
Phụ kiện trang sức