Dây chuyền dài Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Vàng ánh kim, Cam & Pha lê

Tham chiếu  ABA848 B10934 NN980

VND 68 330 000*

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin