Dây chuyền Kim loại, Nhựa cao cấp resin & Hạt đá Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABA843 B10935 NN979

VND 23 040 000*

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin