Choker Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Bạc, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABA649 B10759 NN589

VND 43 140 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Métiers d’art 2022/23
Phụ kiện trang sức