Thắt lưng Kim loại, Hạt đá & Ngọc trai nhân tạo Bạc, Trong suốt & Trắng ánh ngọc trai

Tham chiếu  ABA648 B10757 NN590

VND 65 650 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin