Dây chuyền Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Bạc, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABA644 B10759 NN589

VND 39 120 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Métiers d’art 2022/23
Phụ kiện trang sức