Dây chuyền Kim loại, Hạt đá, Ngọc trai thủy tinh & Ngọc trai nhân tạo Bạc, Trắng ánh ngọc trai & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABA640 B10758 NN589

VND 94 050 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin