Vòng tay Kim loại và Hạt đá Vàng ánh kim & Màu trong suốt

Tham chiếu  ABA294 B10466 NM942

VND 85 730 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Bộ sưu tập Pre-collection Xuân-Hè 2023
Phụ kiện trang sức