Choker Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Vàng ánh kim, Trắng ánh ngọc trai, Hồng & Crystal óng ánh

Tham chiếu  ABA050 B10031 NM084

VND 44 920 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Bộ sưu tập Pre-collection Xuân-Hè 2023
Phụ kiện trang sức