Vòng tay Kim loại và Hạt đá Vàng ánh kim & Màu trong suốt

Tham chiếu  AB9895 B09914 NL696

VND 21 570 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Bộ sưu tập Pre-collection Xuân-Hè 2023
Phụ kiện trang sức