Dây chuyền dài Kim loại, Ngọc trai thủy tinh & Hạt đá Vàng ánh kim & Nhiều màu

Tham chiếu  AB9620 B09609 NL141

VND 39 590 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Spring-Summer 2023 Pre-collection Phụ kiện trang sức

See the featured creations