Khuyên tai cài Kim loại, Hạt đá, Tweed & Nhựa resin Vàng ánh kim, Beige, Hồng, Hồng fuchsia, Đen & Nhiều màu khác

Tham chiếu  AB9531 B09493 NL028

VND 61 930 000*

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Spring-Summer 2023 Pre-collection Phụ kiện trang sức

See the featured creations