Vòng tay Kim loại & Tweed Vàng ánh kim, Đỏ & Xanh dương

Tham chiếu  AB9486 B09427 NK596

VND 26 900 000*

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Spring-Summer 2023 Pre-collection Phụ kiện trang sức

See the featured creations