Hoa cài Camellia Lụa & Satin Trắng & Đen

Tham chiếu  AA9146 B11011 NO084

VND 32 150 000*

Các kích thước

18 cm ( )

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Bộ sưu tập Pre-collection Xuân-Hè 2023
Phụ kiện khác