Hoa cài Camellia Lụa, Lông đà điểu & Hạt đá Đen & Trắng

Tham chiếu  AA9145 B11012 NO083

VND 38 850 000*

Các kích thước

23 cm ( )

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Métiers d’art 2022/23
Phụ kiện khác