Hoa cài Camellia Lụa, Lông đà điểu & Hạt đá Đen

Tham chiếu  AA9145 B11012 94305

VND 38 850 000*

Các kích thước

23 cm ( )

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin