Hoa cài Camellia Fantasy Tweed Hồng, Hồng đậm & Hồng fuchsia

Tham chiếu  AA8752 B09690 NL228

VND 17 510 000*

Các kích thước

7 cm ( )

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Spring-Summer 2023 Pre-collection Phụ kiện khác

See the featured creations