Hoa cài Camellia Fantasy Tweed Đỏ, Xám & Xanh navy

Tham chiếu  AA8752 B09688 NL226

VND 17 190 000*

Các kích thước

7 cm ( )

Các lựa chọn khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Cruise 2022/23 Phụ kiện khác

See the featured creations