Hoa cài Camellia Strass & Metal Crystal

Tham chiếu  AA8437 B08746 NJ411

VND 67 080 000*

Các kích thước

8 cm ( )

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Bộ sưu tập Ready-to-Wear Thu-Đông 2022/23 Phụ kiện khác

See the featured creations