Ví đựng thẻ 2.55 Da bê hiệu ứng nhăn & Kim loại mạ vàng Đen

Tham chiếu  A80611 Y04634 C3906

VND 12 630 000*

Các kích thước

7.5 × 11.2 × 0.5 cm ( )

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin

Cruise 2023/24
Bộ sưu tập Xuân Hè 2023