Túi Classic cỡ mini Vải Tweed & Kim loại mạ vàng Cam, Hồng & Trắng ngà

Tham chiếu  A69900 B15107 NT128

VND 128 400 000*

Các kích thước

12 × 20 × 6 cm ( )

Các lựa chọn khác
Da
Quay lại Da
Vải tweed và vải sợi
Quay lại Vải tweed và vải sợi
Chất liệu khác
Quay lại Chất liệu khác

Khám phá thêm các thiết kế tại boutique

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin