Giày ballerina

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin