Đối với Gabrielle Chanel, cơ hội thực sự là cơ hội do bạn tạo ra cho chính mình. Cơ hội luôn hiện hữu, ngay trong tâm hồn và trong phong cách sống. CHANCE cuốn bạn vào một cơn lốc của hương hoa, được nhấn mạnh bởi hạt tiêu hồng. Không thể đoán trước và không ngừng chuyển động, chặng đường CHANCE có thể kéo dài với LES NÉCESSAIRES DE CHANEL, một loạt sản phẩm chăm sóc cơ thể và tóc.

6 sản phẩm

Các chế độ lọc
Các bộ lọc đặc biệt