Allure đại diện cho cách thể hiện cá tính và quan điểm sống riêng của từng cá nhân. ALLURE HOMME ÉDITION BLANCHE là hương thơm hổ phách tươi mát thể hiện sức hút của một người đàn ông tài nghệ với những tuyên ngôn táo bạo.

2 sản phẩm

Các chế độ lọc