NHỮNG NỐT HƯƠNG VƯƠNG VẤN

Tìm hiểu thêm

The

CHANEL PARFUMEUR

series

Nước hoa CHANEL, trước tiên và luôn luôn là một tuyên ngôn cá tính về sự sáng tạo. Khám phá kỹ thuật chế tác, chuyên môn và quá trình sáng tạo qua loạt phim CHANEL PARFUMEUR.

"Tôi là một nghệ nhân của couture.
Tôi muốn mùi hương cũng giống như một chiếc đầm, phải được may đo cẩn thận và vừa vặn với mọi quý cô."

Gabrielle Chanel