Bleu de Chanel

Trong chiến dịch quảng bá BLEU DE CHANEL mới, Timothée Chalamet là hiện thân của một người đàn ông là chính mình một cách toàn diện. Sẵn sàng dấn thân vào những điều chưa sáng tỏ để theo đuổi một tầm nhìn sẽ nâng tầm bản thân. BLEU DE CHANEL là bản chất của tầm nhìn ấy, một màu sắc vượt qua mọi giới hạn.

Hỏi & đáp với Timothée Chalamet.

Bleu de Chanel Behind the scenes
Bleu de Chanel Behind the scenes
Bleu de Chanel Behind the scenes
Bleu de Chanel Behind the scenes
Bleu de Chanel Behind the scenes
Bleu de Chanel Behind the scenes
Bleu de Chanel Behind the scenes
Bleu de Chanel Behind the scenes
Bleu de Chanel Instit