ALLURE HOMME ÉDITION BLANCHE

Sức hút của người đàn ông tài nghệ.

SỨC HÚT KỂ NHIỀU ĐIỀU VỀ BẠN

Sự pha trộn các nốt hương tươi mát và nốt hương phương Đông mang đến nguồn năng lượng dồi dào từ vị chanh tươi mát, gỗ đàn hương New Caledonian kỳ bí, cỏ vetiver Haiti và vanilla Madagascar.