Mắt kính dáng vuông Nhựa acetate cao cấp Đen & Trắng

Tham chiếu 3473 1656, A75298 X08101 V1656

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (2)

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính dáng vuông

Nhựa acetate cao cấp. Đen & Trắng Kích Thước Tròng Kính: 53 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền