Mắt kính dáng vuông Nhựa acetate cao cấp Xanh lá cây sẫm

Tham chiếu 3461 1666, A75284 X08101 V1666

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính dáng vuông

Nhựa acetate cao cấp. Xanh lá cây sẫm Kích Thước Tròng Kính: 51 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền