Mắt kính dáng tròn Nhựa acetate cao cấp Xanh lá cây sẫm

Tham chiếu 3459 1666, A75282 X08101 V1666

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

CHIẾN DỊCH QUẢNG BÁ 2023
Mắt kính

Mắt kính dáng tròn

Nhựa acetate cao cấp. Xanh lá cây sẫm Kích Thước Tròng Kính: 49 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền