Mắt kính dáng vuông Nhựa acetate cao cấp Hồng nhạt

Tham chiếu 3447 1733, A75276 X08101 V1733

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (3)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính dáng vuông

Nhựa acetate cao cấp. Hồng nhạt Kích Thước Tròng Kính: 51 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền