Mắt kính dáng vuông Nhựa acetate cao cấp Đồi mồi

Tham chiếu 3447 1728, A75276 X08101 V1728

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (3)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

CHIẾN DỊCH QUẢNG BÁ 2023
Mắt kính

Mắt kính dáng vuông

Nhựa acetate cao cấp. Đồi mồi Kích Thước Tròng Kính: 51 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền