Mắt kính dáng vuông Nhựa acetate cao cấp Brown Tortoise & Grey

Tham chiếu 3448 1727, A75275 X08101 V1727

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (3)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính dáng vuông

Nhựa acetate cao cấp. Brown Tortoise & Grey Kích Thước Tròng Kính: 51 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền