Mắt kính dáng vuông Acetate & Glass Pearls Đồi mồi đậm

Tham chiếu 3441QH C714, A75264 X08222 V3714

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính dáng vuông

Acetate & Glass Pearls. Đồi mồi đậm Kích Thước Tròng Kính: 52 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền