Mắt kính dáng vuông Acetate & Calfskin Xanh lá cây sẫm.

Tham chiếu 3435Q 1459, A75262 X02123 V1459

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính Tất cả các mẫu kính thuốc

Xem các sản phẩm

Mắt kính dáng vuông

Acetate & Calfskin. Xanh lá cây sẫm Kích Thước Tròng Kính: 52 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền