Mắt kính dáng phi công Kim loại & Da bê Vàng ánh kim & Đen

Tham chiếu 2210Q C395, A75261 X01982 V3395

Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Chanel & moi

Chanel&moiMột chương trình các dịch vụ chăm sóc từng sáng tạo của CHANEL.

Để giữ gìn vẻ đẹp của mỗi sáng tạo bền lâu qua năm tháng, Thương hiệu đã tạo ra chương trình CHANEL & moi: một hệ thống các dịch vụ được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu về sửa chữa, phục hồi và trả lại vẻ tươi sáng nguyên bản cho các sáng tạo từ CHANEL.

CHIẾN DỊCH QUẢNG BÁ 2023
Mắt kính

Mắt kính dáng phi công

Kim loại & Da bê. Vàng ánh kim & Đen Kích Thước Tròng Kính: 54 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính phổ biến

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền