Mắt kính dáng vuông Acetate & Calfskin Đen & Vàng ánh kim

Tham chiếu 3429Q C622, A75260 X02123 V3622

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính dáng vuông

Acetate & Calfskin. Đen & Vàng ánh kim Kích Thước Tròng Kính: 52 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền