Mắt kính dáng mắt mèo Acetate & Calfskin Đỏ đô.

Tham chiếu 3428Q 1461, A75259 X02123 V1461

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính Tất cả các mẫu kính thuốc

Xem các sản phẩm

Mắt kính dáng mắt mèo

Acetate & Calfskin. Đỏ đô Kích Thước Tròng Kính: 53 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền