Mắt kính dáng tròn Nhựa Acetate cao cấp & Hạt đá Xanh lá.

Tham chiếu 3430B 1707, A75253 X02569 V1707

Các lựa chọn khác
Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (1)

Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính Tất cả các mẫu kính thuốc

Xem các sản phẩm

Mắt kính dáng tròn

Nhựa Acetate cao cấp & Hạt đá. Xanh lá Kích Thước Tròng Kính: 49 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền