Mắt kính dáng vuông Nhựa Acetate cao cấp & Sequins Nâu.

Tham chiếu 3417 1695, A75235 X08203 V1695

Kích thước tròng kính (2)
CÁC KIỂU VE KÍNH (2)

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền

Mắt kính Tất cả các mẫu kính thuốc

Xem các sản phẩm

Mắt kính dáng vuông

Nhựa Acetate cao cấp & Sequins. Nâu Kích Thước Tròng Kính: 51 mm - Các kiểu ve kính: Ve kính tiêu chuẩn

Chỉ có tại các nhà bán lẻ mắt kính được CHANEL ủy quyền