FONDATION CHANEL

PHỤ NỮ CÓ SỨC MẠNH THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Từ năm 2011, Fondation CHANEL đã cam kết hướng đến việc cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội của phụ nữ và nữ thanh niên trên khắp thế giới.


Thông qua sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật dài hạn/trong nhiều năm, FONDATION CHANEL dùng khả năng chuyên môn của mình để giúp tăng tính hiệu quả của các tổ chức hướng đến việc nâng tầm người phụ nữ trong xã hội.

TÌM HIỂU THÊM

Fondation Chanel

FONDATION CHANEL IS COMMITTED TO WOMEN AND ADOLESCENT GIRLS

Since 2011, Fondation CHANEL has worked in solidarity with its not-for-profit partners tocreate conditions for women and girls to be free to shape their own destiny.

Through multi-year, specialised support, Fondation CHANEL adapts global strategies to local realities, offering tailored resources, connecting critical channels and amplifying community-led solutions.

DISCOVER

Fondation Chanel