Đâu là thiết kế J12 yêu thích của bạn?

Bộ sưu tập đồng hồ J12 hiện có hơn 30 thiết kế độc đáo. Tìm thiết kế yêu thích của bạn qua bốn câu hỏi.