DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
ĐỒNG HỒ

THAY PIN

Mạch tích hợp giữ vai trò quan trọng trong cấu tạo của đồng hồ có bộ chuyển động quartz. Mạch là yếu tố truyền dẫn năng lượng do pin cung cấp đến bộ dao động đếm thời gian.

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

 • Kiểm tra pin đã sử dụng
 • Kiểm tra vận hành của bộ chuyển động
 • Thay pin mới
 • Thay thế thanh và ốc vít nếu cần
 • Kiểm tra tình trạng của dây và khóa
 • Vệ sinh bằng sóng siêu âm
 • Thay ron đồng hồ
 • Kiểm tra khả năng chống thấm nước
 • Theo dõi vận hành của đồng hồ trong vòng 48 giờ

BẢO DƯỠNG

Trong quy trình kiểm tra pin và độ bền, đồng hồ sẽ được tháo rời, để kỹ thuật viên thay những bộ phận bị mòn hoặc hỏng nếu có.

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

 • Kiểm tra quá trình vận hành của bộ chuyển động
 • Thay pin đối với đồng hồ quartz hoặc hiệu chỉnh bộ chuyển động đối với đồng hồ tự động
 • Thay các bộ phận bị hỏng
 • Thay thế thanh và ốc vít nếu cần
 • Kiểm tra tình trạng của dây đeo và khóa
 • Vệ sinh bằng sóng siêu âm
 • Thay ron đồng hồ
 • Kiểm tra khả năng chống thấm nước
 • Kiểm tra quá trình vận hành của đồng hồ trong vòng 48 đến 96 giờ

BẢO DƯỠNG TOÀN PHẦN

Khác với ô tô, các bộ phận của một chiếc đồng hồ hoạt động không ngừng: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm. Để tối ưu hóa độ tin cậy cũng như sức bền của đồng hồ, chúng tôi khuyến nghị, cứ bốn hoặc năm năm một lần, quý khách nên bảo dưỡng toàn phần đồng hồ của mình.

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

 • Đồng hồ với bộ chuyển động lên dây tự động: tháo rời, vệ sinh, lắp ráp và hiệu chỉnh bộ chuyển động
 • Đồng hồ với bộ chuyển động quartz: thay pin và bộ chuyển động
 • Thay thế thanh và ốc vít nếu cần
 • Kiểm tra tình trạng của dây đeo và khóa
 • Đánh bóng các bộ phận bằng thép và vàng
 • Vệ sinh bằng sóng siêu âm
 • Thay ron đồng hồ
 • Kiểm tra khả năng chống thấm nước
 • Kiểm tra quá trình vận hành đồng hồ trong vòng 48 giờ đối với đồng hồ quartz, 72 giờ đối với các mẫu đồng hồ tự động và 96 giờ với đồng hồ tự động Chronograph

ĐÁNH BÓNG

Đánh bóng thép và kim loại quý có thể đem lại cho đồng hồ vẻ đẹp gần như mới.

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

 • Kiểm tra quá trình vận hành của đồng hồ
 • Thay pin đối với đồng hồ quartz hoặc hiệu chỉnh bộ chuyển động đối với đồng hồ lên dây tự động
 • Thay thế thanh và ốc vít nếu cần
 • Kiểm tra tình trạng của dây đeo và khóa
 • Đánh bóng các bộ phận
 • Vệ sinh bằng sóng siêu âm
 • Thay ron
 • Kiểm tra khả năng chống thấm nước
 • Kiểm tra quá trình vận hành của đồng hồ trong vòng 48 đến 96 giờ

THAY DÂY ĐEO

Chúng tôi khuyến khích quý khách nên thay dây da của đồng hồ Première ba năm một lần. Ma sát cũng như hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng có thể ảnh hưởng đến độ bền và độ bóng của dây.

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

 • Kiểm tra quá trình vận hành của đồng hồ
 • Thay pin
 • Thay thế thanh và ốc vít nếu cần
 • Kiểm tra tình trạng của dây đeo và khóa
 • Vệ sinh bằng sóng siêu âm
 • Thay dây
 • Thay ron đồng hồ
 • Kiểm tra khả năng chống thấm nước
 • Kiểm tra quá trình vận hành của đồng hồ trong vòng 48 giờ

BẢO DƯỠNG DÂY ĐEO

Dây là một bộ phận quan trọng của đồng hồ, đòi hỏi phải được chăm sóc định kỳ tùy theo tần suất sử dụng.

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

 • Sửa/Thay khóa hoặc điều chỉnh kích thước dây đeo
 • Kiểm tra và điều chỉnh đối với đồng hồ tự động
 • Kiểm tra khả năng chống thấm nước

*Giá bán lẻ đề xuất. Thêm thông tin