Ban giám khảo DAVID ADJAYE

Tại sao bạn lại nghĩ rằng các giải thưởng trong mảng văn hóa là đặc biệt quan trọng?

Tôi nghĩ rằng các giải thưởng rất quan trọng, đặc biệt là đối với việc tạo động lực để các thế hệ tương lai hiểu rằng những giấc mơ là cần thiết, rằng thế giới không hoàn hảo và rằng chúng ta cần tiếp tục thay đổi thế giới. Nhưng tôi cũng nghĩ là việc có thể làm bật lên các nhân vật sẽ trở thành những người dẫn đầu thật đáng ngưỡng mộ, để thực sự tập trung vào việc có rất nhiều khả năng và việc một người trở nên nổi trội hơn so với các đồng nghiệp của người đó bằng cách chấp nhận rủi ro và bằng cách đạt được mục tiêu bằng mọi giá. Điều đó không phải lúc nào cũng thoải mái nhưng nó cũng rất quan trọng.

Bạn nghĩ điều “tiếp theo” là gì?

Tôi nghĩ rằng các vấn đề đó là sự mất cân bằng trong môi trường, công lý khí hậu, công lý xã hội, hình dung về những thế giới mới với các công nghệ mới, hình dung về các tương lai khác nhau của tính công cộng.