Ban giám khảo CAO FEI

Bạn nghĩ gì về vai trò của mình trong hành trình của giải thưởng lần này?

Việc là một giám khảo nữ người châu Á của giải thưởng lần này là một yếu tố quan trọng, không chỉ cho giới tính của tôi mà còn giúp tôi khám phá các nghệ sĩ sáng tạo, các nghệ sĩ độc lập với các ý tưởng mới.

Bạn nghĩ điều “tiếp theo” là gì?

Các lần trước chúng tôi đã tập trung nhiều vào lý luận về phát triển. Tôi nghĩ trong thời kỳ tiếp theo, chúng tôi có thể suy nghĩ về hành vi của con người. Chúng tôi có thể theo đuổi một lối sống bền vững hơn và cố gắng phục hồi thế giới. Nghệ thuật và văn hóa có thể đóng vai trò lớn hơn trong quá trình đó.